Context

Om aan onze publieke taak te kunnen voldoen en herleidbaarheid van ons handelen te borgen is het van groot belang om onze interne informatiehuishouding op orde te hebben. Daarbij dient deze onder andere te voldoen aan eisen zoals gesteld in de archiefwet. Cruciaal hierbij is dat de interne informatiehuishouding middels systemen wordt gefaciliteerd.

Acties

  1. Wij starten met de aanpassing van processen, zodat bij documentcreatie rekening wordt gehouden met publicatie
  2. Wij verzorgen de gunning voor de vervanging van ons documentmanagement- en archiefsysteem EDO en starten de implementatie van het nieuwe systeem.
  3. Wij verbeteren de kwaliteit van het digitaal informatiebeheer door invoering van een kwaliteitssysteem op basis van de handreiking voor decentrale overheden

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld-Schouten

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.