Context

Wij voeren het project uit conform de besluiten uit de coalitieperiode 2009 - 2014. Zie hiervoor het item relevante links, onder de achtergrondinformatie. Wij hebben een overeenkomst met de gemeente Zwolle, die financieel ook bijdraagt aan het project. De opwaardering, binnen de kaders van het Provinciaal Inpassing Plan, betreft de inrichting van de N340 als 80 km/uur-weg, deels 1x2 en deels 2x2 rijstroken, met gelijkvloerse kruisingen en aansluitingen, inclusief de verbetering van het knooppunt met de rijksweg A28. Alsmede de realisatie van de onderdoorgang in de N377 bij Balkbrug.

De raming van het beschikbare investeringskrediet voor deze prestatie is terug te vinden in de bijlage ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’.

Acties

  1. De gronden van tracédeel 3 (van de Ankummerdijk tot de N48 ) minnelijk verwerven c.q. onteigenen.
  2. Aanbesteden en gunning hoofdcontract.
  3. Onherroepelijk herziene Provinciaal Inpassingsplan.
  4. Realisatie spoorwegviaduct door ProRail.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

In deze prestatie hebben wij een uitvoerende en financierende rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website:

Website N340

Mijlpalen:

Onherroepelijk herziene Provinciaal Inpassingsplan.