Context

We volgen de plateauplanning van het ministerie van Binnenlandse Zaken ‘Digitaal 2017’.

Daarin zijn zes ambities geformuleerd waaraan hun dienstverlening in 2020 moet voldoen:

1. De vraag van inwoners, bedrijven en instellingen staat centraal in ons handelen;

2. Wij zorgen ervoor dat inwoners, bedrijven en instellingen hun zaken snel en zeker kunnen regelen;

3. Wij vallen inwoners, bedrijven en instellingen niet lastig met de verschillen tussen onze organisaties: wij opereren als één overheid;

4. Wij stellen geen overbodige vragen. Gegevens die in basisregistraties zijn opgenomen en informatie die binnen onze eigen organisatie beschikbaar is vragen wij niet nogmaals;

5. wij zijn transparant en aanspreekbaar.

6. wij richten onze dienstverlening zo efficiënt mogelijk in, met inachtneming van de behoeften van inwoners, bedrijven en instellingen. Dat moet op zo’n manier gebeuren dat de dienstverlening aan burgers en bedrijven door de overheid verbetert, de informatie-uitwisseling sneller en makkelijker verloopt en de efficiëntie wordt verhoogd. Kortom: Digitale overheid: betrouwbaar, veilig en betaalbaar.

Acties

  1. Wij bereiden de aansluiting op het nieuwe authenticatie stelsel Idensys en daarmee voldoen aan de Europese verordening betreffende identificatie en vertrouwensdiensten voor digitale transacties
  2. Wij zijn in 2018 in staat om e-facturen te kunnen verwerken

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld-Schouten

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.