Context

De Programmatische Aanpak Stikstof is op 1 juli 2015 in werking getreden. Wij werken samen met het Rijk en andere provincies aan de optimalisatie van het programma. Hierbij richten wij ons op een stabiel programma gericht op het verbeteren van de uitvoering via vergunningverlening, toezicht en handhaving, de realisatie van de ontwikkelopgave en de (juridische) borging van het programma. In 2018 breekt een volgende mijlpaal aan, omdat op dat moment de eerste periode van drie jaar wordt afgerond en de tweede periode van drie jaar start.

Acties

  1. Implementeren van de landelijke herziening 2018 van de Programmatische Aanpak Stikstof.
  2. Actualiseren van 20 provinciale gebiedsanalyses als onderdeel van de landelijke herziening van de Programmatische Aanpak Stikstof.
  3. Inhoudelijk bijdrage leveren aan de landelijke evaluatie van de Programmatische Aanpak Stikstof.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie heeft als rol het uitvoeren van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Inrichting Landelijk Gebied [PS/2012/437 ] en bijbehorend besluit.