Context

In 2018 zal het Rijk de studie naar ontwerp en raming uitvoeren. Tevens wordt in 2018 groot onderhoud uitgevoerd op de gehele N50 Hattemerbroek-Ramspol. Uitvoering wegvak Kampen Zuid-Kampen 2020. In 2018 zal middels een statenvoorstel de financiering van de bijdrage van de provincie worden geregeld.  De hoogte is afhankelijk van de bijdrage van andere partners maar is vanuit de regio maximaal 5 miljoen euro. Hierover vindt in 2017 besluitvorming plaats.

Acties

  1. Medewerking verlenen aan studie ontwerp en raming N50 Kampen Zuid-Kampen (trekker RWS). Middels statenvoorstel vaststellen provinciale bijdrage aan project (bijdrage regio is maximaal 5 miljoen euro).

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Beïnvloeder.

De provincie is gebaat bij goede bereikbaarheid van Kampen en Zwolle en doorstroming op N50 en daarmee samenhangende N307 (verbinding Lelystad-Kampen-Zwolle) waar wij wegbeheerder zijn.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website:

Website N50 / N307