Context

Wij dragen via onze participatiemaatschappijen / fondsen bij aan het verbeteren van de toegang tot financiering voor ondernemers. Zodat het voor midden- en kleinbedrijf ondernemingen met toekomstperspectief mogelijk is financiering aan te trekken daar waar dit in de markt niet lukt door bijvoorbeeld gebrek aan zekerheden.

Oost NL Capital (voorheen Participatiefonds PPM Oost), het participatiebedrijf van Oost NL, is een revolverend fonds met vroege fase risicokapitaal van € 50.000 – 2,5 miljoen voor high tech bedrijven uit de topsectoren. Het grootste deel van de aandelen van Oost NL is in bezit van de Nederlandse Staat, de provincie Gelderland en de provincie Overijssel.

Het Innovatiefonds Overijssel ondersteunt (door)groei van ondernemingen die actief zijn in de Overijsselse topsectoren. Aandeelhouder via de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel is de provincie Overijssel.

Wadinko is een gesloten fonds dat zich richt op veelbelovende bedrijven in de volwassen fase, waarbij het in deze fase van belang is de concurrentie de baas te blijven. De omvang van de participaties varieert van € 1 – 5 miljoen. De provincie is de grootste aandeelhouder naast 24 gemeenten uit het voormalig werkgebied van de Waterleiding Maatschappij Overijssel.

Acties

  1. Participatiefonds Oost NL Capital: wij monitoren op de volgende aspecten: Aantal participaties (totaal en voor betreffende jaar). Totaal geïnvesteerd vermogen in euro’s. Gemoeide werkgelegenheid bij uitgezette leningen en participaties fonds PPM in aantallen fte. Breakdown naar inzet en resultaten per topsector. Mate van revolverendheid in percentage
  2. Innovatiefonds Overijssel: wij monitoren op de volgende aspecten: Aantal participaties en leningen (totaal en voor betreffende jaar). Totaal geïnvesteerd vermogen in euro’s. Uitgelokte investeringen. Gemoeide werkgelegenheid bij uitgezette leningen en participaties fonds IFO in aantallen fte. Mate van revolverendheid in percentage
  3. Wadinko: wij monitoren op de volgende aspecten: Aantal participaties (totaal en voor betreffende jaar) in relatie tot de werkgelegenheid. Totaal geïnvesteerd vermogen in euro’s.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partijen Wadinko N.V en Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website:

Website Innovatiefonds