Context

Naar aanleiding van het Initiatiefvoorstel Code Maatschappelijke Participatie PS/2014/341 , het programma Overijssel 20XX en de Participatiecode PS/2014/1080 onderzoeken wij met u onze nieuwe rollen in de veranderende samenleving.

Acties

  1. Wij zullen u in elk Statenvoorstel dat zich er voor leent actief informeren over de wijze van inwoners/overheidsparticipatie.
  2. Wij bieden desgewenst ondersteuning vanuit het programma 'Eigentijds Bestuur' aan de participatiewerkgroep van uw Staten.
  3. Wij ondersteunen op verzoek gemeenten, waterschappen en andere organisaties in en buiten Overijssel over een eigentijdse invulling van participatie.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld-Schouten

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder en ontwikkelaar.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.