Context

Onder deze prestatie vallen taken van de Commissaris van de Koning die voort komen uit de ambtsinstructie (rijkstaken) en taken voortkomend uit haar rol als bestuursorgaan.

Acties

  1. De Commissaris van de Koning ziet toe op een ordentelijke procedure voor benoeming, herbenoeming en ontslag van een burgemeester.
  2. De Commissaris van de Koning legt ambtsbezoeken bij gemeenten af.
  3. De Commissaris van de Koning ziet toe op de Veiligheidsregio’s in Overijssel.
  4. De Commissaris van de Koning adviseert en bemiddelt bij verstoorde bestuurlijke verhoudingen in gemeenten en wanneer de bestuurlijke integriteit bij een gemeente in het geding is. Proactief besteedt zij aandacht aan het thema integriteit (link prestatie 7.1.1).
  5. De Commissaris van de Koning ziet toe op een ordelijke procedure met betrekking tot bezoeken van het Koninklijk Huis en adviseert over Koninklijke onderscheidingen.
  6. In aanvulling op het rijkstakenpakket van de Commissaris van de Koning blijft er komend jaar aandacht voor ondermijning. Hiermee wordt de vermenging van boven- en onderwereld bedoeld. We gaan, ook op verzoek van uw Staten, een extra impuls geven aan de bewustwording, het weerbaar maken van de organisatie en de samenwerking met partners.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld-Schouten

Rol provincie:

Deze prestatie wordt door de Commissaris van de Koning uitgevoerd als Rijksheer en provinciaal orgaan.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344 ] (bijbehorend besluit).

Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4.